PLÁVA CELÁ RODINA

PLÁVA CELÁ RODINA - PLÁVANIE PRE STAROMEŠŤANOV
Mestská časť Košice - Staré Mesto, komisia zdravotná, sociálna, školstva, kultúry a športu organizuje I.ročník projektu - Pláva celá rodina
Termín a čas konania akcie: 26.03.2016 ( Biela sobota ) od 10:00 hod. do 18:00 hod.
Projekt je určený pre všetkých Staromešťanov. Lístky si budú môcť občania vyzdvihnúť na MÚ MČ KE SM Hviezdoslavova 7, Košice na referáte sociálnych služieb od pondelka 21.03.2016.
Súčasťou projektu je aj možn...osť účastníkov zoznámiť sa so zásadami prístrojového potápania, vystaveným technickým vybavením potrebným pre rekreačné potápanie, porozprávať sa s inštruktorom, aktívnymi potápačmi, ale aj vyskúšať si ponor s prístrojom v bazéne.
Podmienkou je trvalý pobyt v MČ , v prípade starých rodičov je postačujúce ak bude mať trvalý pobyt dieťa, ktorému budú robiť doprovod. Lístky budú k dispozícii aj v pokladni Mestskej krytej plavárni, protifašistických bojovníkov 4, Košice v deň konania akcie.