OPTIMA CHALLENGE - BEH SPOJENÝ PREKONÁVANÍM PREKÁŽOK

Pre bežcov je pripravená cca štvorkilometrová trať /okruh/ okolo Obchodného centra Optima. Trať bude spojením behu a prekonávania atraktívnych prekážok. V rámci okruhu sa bude bežať po spevnenej asfaltovej časti /parkovisko, chodníky/ a tiež nespevnenej časti na pozemkoch za Obchodným centrom Optima. Na bežcov čaká osem až dvanásť prekážok zameraných na rýchlosť, silu, obratnosť a ďalšie zručnosti. Bežecká súťaž je vhodná pre amatérskych a rekreačných bežcov, ale tiež pre silových, vytrvalostných či skúsenejších bežcov.