OBJAV SVOJ ŠPORT II. - kolektívne športy

Predstavenie kolektívnych športov na jednom mieste a nábor detí do mládežníckych športových klubov v meste, pre získanie pravidelnej športovej aktivity a hľadanie nových talentov. Uvedenie projektu Košice a FIFA 11 for Health. Beseda s lekármi FIFA Medical Centre of Excellence  z Nemocnice Šaca. Beseda s TOP športovcami Košíc / Futbal – Kozák, Marek Hamšík, Stanislav Seman, Ján Mucha, Basketbal – Jendrichovký, Hokej - Čada, Vodné pólo – Botlík... / MIESTO KONANIA: Kuntshalle

Prednášky na témy:

Úrazy pri kolektívnych športoch- MUDr. Peter Polan, PhD, MPH

Význam preventívnych prehliadok v športovej medicíne- MUDr. Natália Vaňová

Doping v športe- MUDr. Peter Polan, PhD, MPH

Beseda s lekármi FIFA Medical Centre of Excellence z Nemocnice Košice - Šaca na tému: športová medicína.

PLÁNOVANÁ BESEDA S TOP ŠPORTOVCAMI SA Z DÔVODU NÍZKEHO ZÁUJMU KONAŤ NEBUDE