NÁRODNÁ CYKLISTICKÁ SÚŤAŽ KOŠICE

Bike Team Košice v spolupráci s mestom Košice organizuje už 14. ročník Národnej cyklistickej súťaže pre deti materských, základných a stredných škôl. Preteky sa budú konať 15.9.2016 v areáli ZŠ M. Lechkého v Košiciach.

Pretekári štartujú v kategóriách podľa veku od najmladšej kategórie do 4 rokov až po dospelých. Trate pre jednotlivé kategórie sú dĺžkou aj technickou náročnosťou prispôsobené veku účastníkov. Najmladšie deti štartujú na odrážadlách, staršie na ľubovoľnom bicykli, odporúča sa horský bicykel. Prilba je povinná pre všetkých pretekárov.

Všetci pretekári budú ocenení sladkosťou, občerstvením, diplomom a suvenírom. Najúspešnejší traja v každej kategórii aj víťaznými trofejami a vecnými cenami.

Počas pretekov bola zabezpečená zdravotnícka starostlivosť a pitný režim.

Štartovné je 1.00 €.

Informácie nájdete na htp://www.b.me/ncskosice

 

 ČASOVÝ HARMONOGRAM, KATEGÓRIE A DLŽKY TRATÍ:

9.00 - 10.00 Prezentácia

10.30  Štart kategórie Nano, po dojazde do cieľa postupne ďalšie kategórie

Kategória Rok narodenia Dĺžka trate Nano chlapci, dievcatá 2012 a ml. 300 m
Mikro chlapci, dievcatá 2010 - 2011 600 m
Mili chlapci, dievcatá 2008 - 2009 1 200 m
Mini chlapci, dievcatá 2006 - 2007 2 500 m
Mladší žiaci (-cky) 2004 - 2005 3 000 m
Starší žiaci (-cky) 2002 - 2003 5 000 m
Kadei (-ky) 2000 - 2001 6 000 m
Juniori (-ky) 1998 - 1999 9 000 m
Muži (ženy) 1997 a st. 9 000 m

Vyhlásenie výsledkov po dojazde jednotlivých kategórií a spracovaní výsledkov.
Plaí pre kategórie Nano – Starší žiaci. Ostatné kategórie po dojazde všetkých kategórií.

PREDPIS
1. Pretekov sa môže zúcastnit každý, kto sa preukáže platným preukazom poistenca.
2. V každej kategórii sa vyhodnocujú zvlášt chlapci a zvlášt dievcatá.
3. V prípade velkého poctu pretekárov v kategórii usporiadatel zváži jej rozdelenie na dve podla roku narodenia.
4. Všetci úcastníci pretekov štartujú na vlastné nebezpecenstvo.
5. Pocas pretekov musia mat všetci pretekári na hlave riadne upevnenú cyklisickú prilbu.
6. V kategórii Nano sú povolené aj odrážadlá.
7. V kategórií Mini a u starších sa odporúca horský, crossový alebo trekkingový bicykel.
8. Usporiadateľ neručí za škody pretekárom vzniknuté ani nimi spôsobené.
9. Pretekári sú povinní riadiť sa pred štartom a počas pretekov pokynmi usporiadateľov.
10.Pri porušení týchto pravidiel je usporiadateľ oprávnený pretekára vylúčiť z pretekov.