MIKULÁŠSKY BEH 2016

Beh v netradičnom odeve – mikulášskom rúchu ulicami Hlavnej, spolu s rozdávaním darčekov deťom.