MESTSKA STRELECKÁ LIGA 1. KOLO

Mestská strelecká liga je 5 kolovou súťažou žiakov základných škôl v športovej streľbe zo vzduchovky.