MESTSKÁ STRELECKÁ LIGA 2. KOLO

2. kolo mestskej streleckej ligy v streľbe zo vzduchovky je súčasne obvodným postupovým kolom na MS.