MEMORIÁL GEN. ĽUDOVÍTA KUKORELLIHO - 42. ROČNÍK MEDZINÁRODNÝCH PLAVECKÝCH PRETEKOV

Športový klub plávania Košice, o.z.– oddiel plávania

Protifašistických bojovníkov 821/4, 040 01 Košice – Staré mesto, IČO: 50 733 176

usporiada 

pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia založenia Československého zväzu plaveckých športov 

42. ročník medzinárodných plaveckých pretekov – Memoriál gen. Ľudovíta Kukorelliho

preteky sú zaradené do FINA kalendára ako kvalifikačné podujatie na MS 2019 v Gwangju

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Športový klub plávania  Košice, o.z.

Termín a miesto konania: 21.-22.12.2018, Košice, Mestská krytá plaváreň

Termín prihlášok: do 11.12.2018

Prihlášky: Zasielajú plavecké oddiely a kluby na e-mailovú adresu kukorellikosice@gmail.com kópia: jskala@nextra.sk  LENEX súbor nájdete na stránke: www.swimmsvk a  www.skpkosice.sk

Odhlášky: Usporiadateľ akceptuje odhlášky doručené najneskôr 18.12.2018 do 20:00 hod. na e-mailovú adresu kukorellikosice@gmail.com, kópia: jskala@nextra.sk

Hospodárske podmienky: Pretekári jednotlivých oddielov a klubov štartujú na vlastné náklady.

Štartovné: Za každý prijatý štart 5,00 €

Ubytovanie, stravovanie: Ubytovanie a príp. i stravovanie zabezpečí usporiadateľ na základe záväznej objednávky zaslanej v termíne spolu s prihláškami. Odhlášky z ubytovania príp. zo stravovania budú akceptované najneskôr 18.12.2018 do 20:00 hod

                                             e-mail: szilard.furjes@gmail.com   

Prijatí pretekári:                 Usporiadateľ zverejní najneskôr 19.12.2018

Prezentácia:                        20.12.2018 17:00-18:00 hod. resp. 21.12.2018 07:00–08:00 hod. v priestoroch Mestskej krytej plavárne.

Informácie:                          Ing. Szilárd Fürjes, tel: 0918 501 741

                                             e-mail kukorellikosice@gmail.comwww.skpkosice.sk

 

TECHNICKÉ USTANOVENIA

Ustanovenia a predpisy:     Súťaží sa podľa pravidiel FINA, Pravidiel plávania SPF, Súťažného poriadku SPZ a podľa tohto rozpisu. Usporiadateľ si vyhradzuje právo doplniť do štartovej listiny domácich a zahraničných pretekárov.

Systém pretekov:                Preteky sú súťažou jednotlivcov. Pláva sa priamo na čas, bez finále.

Bazén:                                  50m, 8 dráh, obrátky hladké

Meranie časov:                    elektronická časomiera Omega

Kategórie:                           

Mladší žiaci:       2006 – 2007                   Mladšie žiačky: 2007 – 2008

Starší žiaci:         2004 – 2005                  Staršie žiačky:   2005 – 2006

Juniori:               2000 – 2003                   Juniorky:          2001 – 2004

Muži:                          – 1999                     Ženy:                       – 2000

Vyhodnotenie výsledkov:    Prví traja pretekári v každej disciplíne a kategórii získajú diplom a vecnú cenu od generálneho sponzora firmy Arena Praha, s.r.o. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neodovzdať ceny pretekárom, ktorí sa nezúčastnia slávnostného ceremoniálu vyhlasovania víťazov.

Hlavná disciplína :            1500 m voľný spôsob v kategórii OPEN muži a 800m voľný spôsob ženy bude ohodnotená finančnou odmenou: 1. miesto – 200 €, 2. miesto – 100 €, 3. miesto – 50 € spoločne s vecným darom od generálneho sponzora firmy Arena Praha, s.r.o.                                       

Najvyšší bodový výkon :  na základe  bodov FINA 2017 bude v kategórii OPEN muži a ženy ohodnotený najvyšší bodový výkon finančnou odmenou 250 € spolu s  vecným darom od generálneho sponzora pretekov firmy Arena Praha, s.r.o.   

Program podujatia: 

Piatok, 21.12.2o18

 Piatok, 21.12.2o18

rozplávanie 8:oo – 8:5o,

začiatok pretekov o 9:oo hod.

rozplávanie 14:3o – 15:2o,

začiatok pretekov o 15:3o hod.

1.

200 m voľný spôsob

ženy

11.

50 m voľný spôsob

muži

2.

200 m voľný spôsob

muži

12.

50 m voľný spôsob

ženy

3.

100 m prsia

ženy

13.

50 m prsia

muži

4.

100 m prsia

muži

14.

50 m prsia

ženy

5.

200 m motýlik

ženy

15.

400 m polohové preteky

muži

6.

200 m motýlik

muži

16.

400 m polohové preteky

ženy

7.

100 m znak

ženy

17.

100 m motýlik

muži

8.

100 m znak

muži

18.

100 m motýlik

ženy

9.

800 m voľný spôsob

ženy

19.

200 m znak

muži

10.

800 m voľný spôsob

muži

20.

200 m znak

ženy

 

 

 

21.

400 m voľný spôsob

muži

 

 

 

22.

400 m voľný spôsob

ženy

 

 

 

 

 

 

Sobota, 22.12.2o18

 

rozplávanie 8:oo – 8:5o,

začiatok pretekov o 9:oo hod.

 

23.

50 m motýlik

ženy

 

24.

50 m motýlik

muži

 

25.

50 m znak

ženy

 

26.

50 m znak

muži

 

27.

100 m voľný spôsob

ženy

 

28.

100 m voľný spôsob

muži

 

29.

200 m polohové preteky

ženy

 

30.

200 m polohové preteky

muži

 

31.

200 m prsia

ženy

 

32.

200 m prsia

muži

 

33.

1500 m voľný spôsob

ženy

 

34.

1500 m voľný spôsob

muži

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schválené Výborom OP – ŠKP Košice, 26.06.2018

                     mjr. Mgr. Radoslav Sabol                                        Ing. Martina Žeňuchová           

                       Prezident ŠKP Košice                                Predseda oddielu plávania ŠKP Košice