MEMORIÁL GÁLOVCOV V STOLNOM TENISE

Komisia mládeže,športu a vzdelávania
pri miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice – Na Jazerom
organizuje…

MEMORIÁL GÁLOVCOV
v stolnom tenise
23.1.2016 /sobota/ o 9 hod v telocvični gymnázia Dneperská 1

kategórie: 1.ženy
2. muži do 50 rokov
3. muži nad 50 rokov
4.juniori od 13 do 18 rokov

podmienky účasti:
– registrácia na do 20.1.2016
– vlastná stolnotenisová raketa

Pri registrácií uviesť meno a priezvisko,dátum narodenia,bydlisko,tf. kontakt

Bližšie informácie podá: Mgr.Andrea Gajdošová
kontakt 0908 948 641