MEDZINÁRODNÝ TURNAJ- MEMORIÁL MIKULÁŠA ATHANASOVA

Naši najmenší zápasníci slávia Mikuláša už tradične, na zápasníckych žinenkách. Po prevzatí mikulášskeho balíčka sa s radosťou a odhodlaním púšťajú do bojov. Minulý rok sa na záverečnom turnaji roka zišlo vyše 140 zápasníkov zo siedmych krajín a 17tich klubov. Aj tieto čísla svedčia o tom, že sa k nám deti radi vracajú v čoraz väčšom počte. Tešíme sa na ďalší ročník, ktorý je krásnou bodkou za zápasníckou sezónou 2016.