MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V CYKLOKROSE

ROZPIS PRETEKOV

13.KOLO Slovenského pohára 2015 v cyklokrose

Majstrovstvá SR v cyklokrose

 

Miesto podujatia:  Košice – ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1

Termín:  5. 12. 2015 (sobota)

Usporiadateľ: ProSport Team Košice

Riaditeľ pretekov:    MUDr. Lukáš Stachura,   mail: stahik@centrum.cz Tel.: 0907 215 580

Rozhodcovia: Deleguje SZC

Autor trate: MUDr. Lukáš Stachura

Zdravotná služba:  UN L. Pasteura,  KUCH, Rastislavova 43, Košice

 ŠPORTOVO – TECHNICKÉ USTANOVENIA

Prihlášky:  e-mailom: stahik@centrum.cz  do 4.12.2015

Kancelária:  ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II.    Od 09:30 – 10:30 h

Podmienky účasti: Platná licencia pre rok 2015 a zaplatený štartovný poplatok

Tréning:  05. 12. 2015 od 10.00 – 11:00 h

Výdaj čísel:   V ZŠ M.- Lechkého od 09:30 -10:30 h

Štartovné: Podľa súťažného poriadku pre cyklokros na sezónu 2015

Trať pretekov:   Asfaltové cesty, škvara, trávnatá plocha, 1 dvojsmerné mechanické depo. Dĺžka trate cca 2 500 m.

Dĺžka pretekov:   Podľa súťažného poriadku pre cyklokros na sezónu  2015

Štart a poradie štartu:       

 - mladší žiaci,  starší žiaci,  kadetky+žiačky 11:00 hod. / 20 min. /

- kadeti, ženy, juniorky o 11:30 hod. / 30 min. /

- juniori, masters A+B o 12:15 hod. / 40 min. /

 - muži Elite A+B, U-23, / 60 min. /

Sprchy: Základná škola M. Lechkého na Ulici J. Pavla II

 Vyhodnotenie:  Po ukončení pretekov / ZŠ M. Lechkého/

 Ceny:  Podľa súťažného poriadku pre cyklokros na sezónu 2015

Predpis:  Preteká sa podľa pravidiel SZC, technických smerníc a tohto rozpisu. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu. Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti.