KROS 2016

22.ročník športovo-branného preteku pre 8 členné družstvá chlapcov a dievčat. Súťaží sa v kategórii jednotlivcov aj družstiev v nasledujúcich dispilínach : beh, hod granátom a prekonávanie prírodných a umelých prekážok.