KOŠICKÝ SVAH - 20. ROČNÍK

Košický svah 2016 je príspevkom organizátora k projektu: Košice-Európske mesto športu a tiež k 110. výročiu lietania v Košiciach. Ide o jubilejný ročník verejnej letecko -modelárskej súťaže v rýchlostných rádiom ovládaných svahových vetroňov.