KOŠICKÝ POHÁR 2018

Pre všetkých jazdcov sme pripravili dlhodobú skokovú súťaže pod názvom „Košický pohár“, ktorého cieľom je zatraktívnenie jazdectva pre účastníkov i divákov. Do súťaže sa je potrebné prihlásiť a uviesť kategóriu v ktorej bude dvojica zaradená. Hodnotia sa každé skokové preteky usporiadané jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF. Spôsob bodovania je uvedený tu, hodnotí sa výsledok dosiahnutý v základnom kole zo súťaží podľa čl.pravidiel 238.x.x .

Hodnotiť sa budú kategórie

Bronzová /súťaže do 90cm vrátane/

Strieborná /súťaže od 95 do 110cm vrátane/

Zlatá /súťaže nad 115cm vrátane/.