KONFERENCIA - REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA

Vážené kolegyne a kolegovia,

pozývame Vás na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Rekreačný šport, zdravie, kvalita života“, ktorá sa uskutoční v dňoch 14.-15.4.2016 na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Konferencia svojim zameraním vytvára priestor na stretnutie odborníkov zaoberajúcich sa vplyvom rekreačného športu na životy jednotlivcov, komunít aj celej spoločnosti. 

Prajeme si, aby Vám konferencia v roku, kedy budú Košice Európskym mestom športu, priniesla príležitosť na zamyslenie sa, diskusiu a načrtnutie možných návrhov riešení problémov rekreačného športu.

V mene vedeckého a organizačného výboru

Mgr. Alena Buková, PhD.

Riaditeľka Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ a predsedníčka organizačného výboru