JAZDA ZRUČNOSTI NAD JAZEROM

Organizátorom je Mestská časť Košice Nad jazerom v spolupráci s PD Autosport. Automobilová súťaž zameraná na zdokonaľovanie jazdeckej zručnosti, určená širokej verejnosti, riadi sa všeobecnými predpismi jazdy zručnosti, ktorej hlavným účelom je zvyšovať bezpečnosť cestnej premávky.