IX. ROČNÍK - HOKEJOVÝ TURNAJ AMATÉRSKYCH MUŽSTIEV O POHÁR STAROSTU MČ KOŠICE JUH

Hokejový turnaj amatérskych družstiev o pohár starostu MČ Košice - Juh má už svoju tradíciu a tento rok už to bude IX.ročník. Turnaja sa zúčastňuje 8 družstiev postavených z neregistrovaných hráčov. Hrá sa v dvoch skupinách každý s každým. Prvý a druhý v skupine postupujú a hrajú medzi sebou  o postup do finále. Základnou podmienkou pri  registrácií je počet hráčov, vybavenosť družstva chráničmi, rukavicami a prilbami.