IDENTIFIKÁCIA ŠPORTOVÉHO TALENTU DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

ŠportTalentTest

IDENTIFIKÁCIA ŠPORTOVÉHO TALENTU DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

Chcete vedieť na aký šport sa Vaše dieťa najviac hodí?

Za pomoci ŠportTalentTestu nájdeme ten vhodný šport pre Vaše dieťa!

ŠportTalentTest bol vyvinutý spoluprácou Mgr. Andrei Palanskej, PhD. s prof. PaedDr. Jánom Jungerom, CSc. (UPJŠ v Košiciach) a prof. Dr. Gyltonom Brandao Da Matta (Colorado State University, USA) a spája v sebe know-how kanadského a austrálskeho modelu identifikácie športového talentu detí.

Ako ŠportTalentTest prebieha?
Vaše dieťa sa zúčastní športového popoludnia v rámci, ktorého zistíme na akú športovú disciplínu sa Vaše dieťa najviac hodí.

ŠportTalentTest pozostáva z:
analýzy telesného zloženia dieťaťa, kde okrem iného zistíme množstvo svalstva a tukov v tele Vášho dieťaťa, ktorú časť tela má najsilnejšiu a pod.
šiestich motorických testov - hĺbka predklonu, skok do diaľky z miesta, beh na 4 x 5 m, hod medicimbalom, beh na 20 m a Beep test (viacstupňový vytrvalostný beh)
pozorovania detí počas realizácie 5 vybraných športových disciplín

Vaše dieťa bude hodnotené nie len z pohľadu čísel a výsledkov v motorických testov, ale aj na základe kvalitatívneho pozorovania, ktoré umožňuje osobný, kvalitný a individuálny prístup ku každému dieťaťu.

Maximálna kapacita na jedno meranie (športové popoludnie) je 8 detí. Dôležitá je pre nás kvalita, nie kvantita.

Termíny: každý utorok o 15:00, registrácia je vopred nutná. Predpokladaná dĺžka trvania: cca 3 hod.

Cena: 30 € (bude uhrádzaná na mieste)

Miesto realizácie: Súkromná materská škola, Alejová 2, 040 11 Košice – Juh - www.ssms.sk

V prípade záujmu o ŠportTalentTest vyplňte a odošlite nasledovný formulár: http://www.sportdokosic.sk/sporttalenttest.html