FUTBALOVÝ TURNAJ ŽIAKOV 7. A 8. ROČNÍKOV ZŠ

Futbalový turnaj žiakov 7. a 8. ročníkov základných škôl tento rok bude už jubilejný 10. ročník. Futbalového turnaja sa zúčastňujú ZŠ a hrajú o pohár starostu MČ Košice - Juh. Tento turnaj prebieha na T - Systems Športovo zábavnom areáli na Alejovej ul.Tento rok bol zaradený ako sprievodný program Dní mesta Košice, ktorý sa bude konať 27. 4. 2017