FITNESS DAY

Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Vás pozýva na Fitness Day.