ENVIRO OLYMPIÁDA 2016

Zámer: príroda je jednou z najprirodzenejších prostredí, kde vykonávajú pohybové aktivity zvieratá, rastliny a aj človek. Pre prvé dve menované je to prostredie kde sú doma. Človek sa túto časť učí znova spoznávať, pohybovať sa v nej a chrániť ju. Aby sa to stalo trvalo udržateľnou zložkou, mal by to robiť čo najprirodzenejšie, pravidelne a systematicky. Je to síce smutné, že sme na základe nášho správania dospeli do štádia znova učenia sa v prírode a prírodou, ale veselšie je, že deti predškolského veku, ktorým je projekt určený majú šance to zmeniť k lepšiemu.

Cieľ projektu:

- Využiť na pohybové aktivity prírodu.

- Naučiť sa spoznávať a chrániť prírodu a životné prostredie.

 Aktivita je realizovaná v spolupráci s Klubom olympionikov Košice.  Účasť je potrebné nahlásiť na 0907 900 189.

- Prepojiť pohyb a ochranárske postoje.