ELLEGANCE DANCE CUP

09:00 Otvorenie sály

09:15–09:45 Prezentácia Jun.I C Štt ,
Dosp. C Štt, Dosp. B štt 

09:45 Porada rozhodcov

10:00 Začiatok súťaží Jun.I C Štt ,
Dosp. C Štt , Dosp. B Štt
- po skončení súťaží Štt začiatok súťaží Lat 

10:30 - 11:00 Prezentácia Jun I E, 
Jun I C Lat, Dosp. C Lat 

13:15 - 13:45 Prezentácia SLP Jun Lat, 
SLP Dosp. Štt 

14:00 Začiatok súťaží SLP Jun Lat ,
SLP Dosp. Štt

15:30 - 16:00 Prezentácia SLP Jun Štt,
SLP Dosp. Lat 

19:00 - Galavečer 
Semifinále SLP Štt Dosp.,
Finále SLP Jun. Štt 
Finále SLP Štt Dosp. 
Semifinále SLP Dosp. Lat 
Finále SLP Dosp. Lat 

21:30 Predpokladaný záver súťaže