DETSKÉ LYŽIARSKE PRETEKY CAPRICORN CUP

Detské lyžiarske preteky pre žiakov Základných a Materských škôl.

Pomienkou je zlyžovať nenáročný slalom bez vynechania bránky. Záujemcovia o štart vyplnia prihlášku a uhradia štartovné 3e do 29.1.2016. Štartovné je možné uhradiť aj v deň preteku na mieste do 8.45 vo výške 5e. Príhlašky cez Facebook, mailom , alebo osobne v športovej predajni CAPRICORN, Štúrova 16, DOKASPORT v OC Optima, alebo na Jahodnej v požičovni lyží Jakaski. 

Pretek je určený pre rekreačných športovcov, verejnosť a sú z neho vylúčený registrovaní pretekári. Súťažiť sa bude podľa vekových kategórií. Pred štartom bude spoločná obhliadka trate s možnosťou jej prejazdu. Pre víťazov každej z nich sú pripravené pekné vecné ceny. Prvých 100 prihlásených štartujúcich obdrží v štartovacom balíčku okrem sladkostí aj športovú fľašu. 

Všetci zaregistrovaní pretekári si odnesú medailu, diplom a odmenu za účasť na lyžiarskych pretekoch.

Prihlášky na http://www.capricorn.sk, http://www.jakasport.eu , viac info aj na http://www.facebook.com/jakasport

telefon 0908 444404