DETSKÁ OLYMPIÁDA KVP

Detská olympiáda KVP je určená deťom predškolksého veku a obvodného kola sa zúčastnia 6 členné družstvá materských škôl : Húsková, Čordáková, Cottbuská, Hemerková a Dénešova. Aktivitu podporia Mesto Košice a MÚ MČ Sídlisko KVP.