DETSKÁ ATLETIKA - CESTA KU ZDRAVIU

Celodenný program na Medzinárodný deň detí v športovom areáli základnej školy:

  • hosť v triede (v rámci kariérového poradenstva)
  • športové stanovištia detskej atletiky pre žiakov, vyhodnotenie
  • festival umeleckých talentov v rámci krúžkovej činnosti
  • športové aktivity žiakov, rodičov, učiteľov
  • občerstvenie - guláš