ČOKOLÁDOVÁ TRETRA SLOVENSKO - KRAJSKÉ KOLO

Čokoládová Tretra Slovensko 2018 - Organizačné pokyny

Čokoládovú Tretru Slovensko 2018, organizuje z poverenia SSK Vítkovice – a s podporou Mesta Košice – Atletika Košice o.z.

Finále Čokoládovej Tretry je súčasťou  IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava a budú v nej súťažiť oficiálne už deti troch krajín, Česka, Poľska a Slovenska

Disciplíny a kategórie pre rok 2018, zvlášť chlapci a dievčatá

100 m

ročník  2011 – 2012 a mladší

200 m

ročník 2009 – 2010

300 m

ročník 2007 -  2008

 

Čokoládová Tretra Slovensko bude mať v roku 2018 svoje krajské (reg.) kolá  :

1.

16.5.

Bratislavský kraj

Bratislava

NAŠA Športová Akadémia

2.

17.5.

Košický a Prešovský kraj

Košice

Atletika Košice o.z.

3.

18.5.

Stredoslovenský kraj

Lučenec

SSAZ

4.

21.5.

Trenčiansky kraj

Dubnica

Spartak Dubnica

 

Slovenské finále sa uskutoční 1.6.2016 o 13,00 v Košiciach

Prihlášky :

Prihlasovanie je možné hromadne na xls formulári, ktorý bude možné stiahnuť na web stránkach www.čokoladovatretra.sk alebo na       

FACEBOOK : Cokoladova tretra slovensko, prípadne ho na požiadanie zašleme.

K individuálnemu prihlasovaniu je možné tiež použiť online formulár na www.cokoladovatretra.cz, alebo jednoducho mailom. Uvádza sa disciplína, meno, priezvisko, rok narodenia, pohlavie, mesto kde má dieťa súťažiť, mailový a tf kontakt na zodp osobu.  U hromadných prihlášok je potrebné uviesť zodpovednú osobu a kontakt. Pretekári sa môžu prihlásiť k miestu štartu (mestu), podľa svojho výberu.

Prihlášky do krajských kôl je možné podávať od 23.3. do 1.5.

Prihlášky po tomto termíne odporúčame potvrdzovať s ohľadom na možnú menšiu kapacitu jednotlivých pretekov.

Hromadné prihlášky prosím zasielajte na zspostupimska@gmail.com a v kópii na cokotretra@atletikakosice.sk

 

Štarty prebiehajú z vysokého štartu, bez štartovacích blokov

Obuv bez klincov (nie tretry)

Časomiera : o víťazoch rozhodne elektronická časomiera s cieľovou kamerou. Cieľové snímky budú zverejnené po pretekoch na webových stránkach.

Štartovné je ZDARMA

Štartovné čísla s menom dostane každý súťažiaci, ktorý bol prihlásený do riadneho  termínu. Po tomto termíne budú k dispozícii len štartovné čísla bez mena.

Občerstvenie podávané na mieste : nápoje a cukrovinky od sponzorov.

Doprava na preteky je individuálna, na vlastné náklady.

Prezentácia na pretekoch prebieha podľa pokynov miestneho organizátora počas 1 hodiny pred začiatkom pretekov. Školy a skupiny prichádzajú k prezentácii v organizátorom určený čas. Učitelia a vedúci preberajú štartové čísla so spínkami a pridelia zverencom. Pretekári odchádzajú na start v sprievode stewarda. Štartuje sa v štartovacích vlnách, podľa disciplin, t.j. každých 20 minút jedna disciplína.

Vyhodnotenie: vyhodnotenie bude prebiehať bezprostredne po skončení pretekov, naraz za všetky kategórie.

Prví traja pretekári podľa času v každej kategórii obdržia diplom a medailu.

Prví traja z každej disciplíny v krajskom kole zároveň obdržia pozvánku do slovenského finále v Košiciach. Organizátor krajského kola môže vyslať náhradníkov v prípade odmietnutia účasti v slovenskom finale.

Prezentácia : prezentácia na krajské kolo začína 17.8. o 8,30 a bude trvať do 9,30. Školy obdržia časový plán prezentácie pre hladšiu prezentáciu skupín.

Štart pretekov je plánovaný na 9,30

Štart jednotlivých disciplín bude prebiehať v časových blokoch po 20 min tak, aby každá škola, skupina mohla mať svoje štarty realizované v priebehu 1 hodiny.

Vyhlásenie bude bezprostredne po skončení posledného štartu, odhadom o 13,00. 

Miesto konania krajského kola v Košiciach : Hlavné námestie a Hlavná ulica.

Účastníkov slovenského finále bude spolu 72.

V každej discipline bude súťažiť po 12 detí, nasadených do dvoch behov podľa časov z krajských kôl. Z každého kraja sa slovenského finale zúčastí 18 detí.

Slovenské finále sa pobeží v centre Košíc, na Hlavnej ulici, s cieľom pri Urbanovej veži v piatok 1.6. o 13,00. V rámci finále sa uskutočnia ešte štafetové preteky na umelom povrchu Mondo pred Dómom sv. Alžbety. Každý kraj nominuje pre slovenské finale 3 štafety : dievčenskú, chlapčenskú a miešanú.

Superfinále :  V medzinárodnom, ostravskom Superfinále bude súťažiť v každej disciplíne 8 detí, z toho 2 zo Slovenska, 2 z Polska a po 4 z Česka. 

V ostravskom Superfinále 13.6. bude štartovať zo 48 detí, celkom 12 detí zo Slovenska.

Do Superfinále v Ostrave obdržia pozvánku Prví dvaja v každej kategórii zo slovenského finále . Zároveň získavajú každý celkom po 3 vstupenky na IAAF World Challenge Zlatá Tretra v Ostrave (pre seba a svoj sprievod).

Kontaktný email na organizátora krajského kola: cokotretra@atletikakosice.sk

Kontaktný email na organizátora Čokoládovej Tretry: cokotretra@atletikakosice.sk 

Ambassádormi Čokoládovej Tretry Slovensko 2018 budú Igor Kováč, bronzový z majstrovstiev sveta v atletike, Ján Volko, najlepší slovenský atlét súčasnosti, Danka a Janka Velďákové, slovenské skokanky, dlhoročné reprezentantky SR.