ACTIVE LIFE BEŽÍ BOSORKIN CANICROSS

Active life partia - čo tak vyskúšať niečo nové a podporiť dobrú vec?
Vám, ktorým nevyhovujú termíny večerných behov, tak sa môžete prísť pozrieť a prebehnúť či už sami alebo so svojimi štvornohými priateľmi. Podporíte tak charitatívnu akciu, ktorej časť výťažku bude venovaná psíkom. 

Možnosť zapožičania si postrojov a prebehnúť si nenáročnu 4 km trat so svojim štvornohym miláčikom.

PROPOZÍCIE:
Miesto: Furčiansky lesopark, Košice
Zraz bude pri odpočívadlách, hneď pri vstupe do lesoparku o 8:45 -9.00 hod. Prosíme o dochvíľnosť, nakoľko štarty budú v jednotlivých kategóriách nasledovať v krátkych časových intervaloch po sebe.
Štartovné:
- pre prihlásených do 7.12.2015 je 5€
- pre prihlásených po uzávierke je štartovné 7€
Kategórie:
- muži
- ženy
- deti do 15 rokov
Dĺžka trate: 4 km

Uzávierka: 7.12.2015

Pravidlá:
- pes musí byť starší ako 1 rok
- trať môže súťažiaci absolvovať s nesúťažným doprovodom bez psa
- ak nemá súťažiaci 15 rokov, musí bežať v doprovode dospelej osoby bez psa, ktorá nebude posudzovaná ako súťažiaca, alebo musí mať písomný súhlas od rodičov, že sa na ich zodpovednosť môže zúčastniť preteku
- jeden súťažiaci môže trať absolvovať s jedným, alebo dvoma psami na vôdzke, pripútanými ku psovodovi počas celých pretekov. Porušenie tohto pravidla sa trestá diskvalifikáciou
- účastníci registráciou potvrdzujú, že štartujú na vlastnú zodpovednosť.
- Všetci účastníci podujatia sú s prihliadnutím na povahu podujatia povinní počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku.
- Organizátor podujatia nezodpovedá za škody na zdraví a majetku spôsobené účastníkovi podujatia, či už samotným účastníkom podujatia, iným účastníkom podujatia, alebo treťou osobou, alebo inak.
- Pre zohľadnenie času pri zostavovaní výsledkového poradia je potrebné, aby sa pretekári dostavili do cieľa najneskôr do 12:00 hod.
- Trať bude vyznačená fáborkami

Nezabudnite si so sebou zobrať:
Vodu a misku pre psíka, očkovací preukaz s platným očkovaním ,nie mladším ako 3 týždne, nepremokavé topánky, náhradné teplé a suché oblečenie

Ponúkame Vám možnosť prihlásiť sa na pretek ONLINE PRIHLÁŠKOU
http://goo.gl/forms/rmfiwuEj0e