BEH PROTI CUKROVKE

BEH PROTI CUKROVKE III. ROČNÍK

Pri príležitosti XXVI. Diabetologických dní

Termín: 26.5.2016

Miesto: Košice, Slovenská republika

Čas podujatia: 06:00 – 8:00

Štart: 07:00

Trať: 3,2 km

Štart pretekov bude na Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach

Registrácia: osobne vo štvrtok 26.05.2016 od 06:00 do 06:45 hod. Pri Dolnej bráne na Hlavnej ulici v Košiciach

V priestoroch štartu bude možnosť občerstvenia, prezlečenia sa a uschovania si osobných vecí.

Štartovné: 0 €