BEH MEDIKOV MESTA KOŠICE

 Milí priaznivci športu!

Srdečne Vás pozývame v mene Spolku medikov mesta Košice na „Beh medikov mesta Košice“. Príďte si zabehnúť nenáročný okruh, spraviť niečo pre svoje telo, aktívne zrelaxovať a v neposlednom rade podporiť dobrú vec, ktorou je zbierka finančných prostriedkov pre Oddelenie detskej neurológie v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach.

KEDY: 5. Apríl 2016 (Utorok)
prezentácia pretekárov o 13:00
štart behu o 15:00
KDE: pred budovou LF
Trať: Okruh s dĺžkou 3,2 km (Trieda SNP, Ulica Československej armády, Kuzmányho, Ondavská)
Registrácia: v priestoroch SMMK alebo online: https://docs.google.com/forms/d/1UZ8EorD8bQOMBaOvh5uzR6myQFR_cjAC0Aw-ljGRw6c/viewform
Registračný poplatok: 3€ každý účastník
Kategórie: muži, ženy, štafeta (zmiešaná)
Vecnými cenami budú odmenení prví traja pretekári vo všetkých kategóriách.

Sprievodný program: Prezentácia podania kardiopulmonálnej resuscitácie (prvej pomoci) dobrovoľníkmi z červeného kríža a stánok zdravia (meranie tlaku, telesného tuku)

Tešíme sa na Vás!!!

Dear sport community,

We would love to invite you to our first annual sport event, Medic run, organized by Medical students organization of Košice.
Let´s try to complete undemanding 3,2 km circle and improve your health, stamina and compete with other students and habitants of Košice. Our purpose is not only competition itself, but also active donation to Children´s neurology department of Children´s Hospital in Košice.

WHEN: 5th of April 2016 (Tuesday)
Registration of participants from 1 pm
START AT 3 pm
WHERE: Parking lot in front of the building of the faculty of medicine
TRACK: Circle (3,2 km), for further information see the map
REGISTRATION: online https://docs.google.com/forms/d/1UZ8EorD8bQOMBaOvh5uzR6myQFR_cjAC0Aw-ljGRw6c/viewform
Registration fee: 3euros each participant (100% of this fee goes directly to children´s neurology department, officially delivered after the run)
CATEGORIES: men, women, relay (mixed)
First 3 participants of each category win the prize

ACCOMPANYING PROGRAMME: Presentation of providing proper CPR (first aid) by volunteers of red cross and measurement of blood pressure and body fat.

Don´t hesitate and join us

We are looking forward to you !!!