BeACTIVE - SCHOOL DAY

  

Obrátený vyučovací proces, posledné hodiny sa stanú prvé – upozornia na EWS 2016.

Prvá vyučovacia hodina 8.00 hod. na všetkých školách netradičná telesná výchova na školskom dvore.

Na materských, základných a stredných školách týždeň zdravej výživy – za boj proti obezite s pohybom. Pred každým obedom 2 min. telesnej aktivity + jednotný zdravý jedálny lístok na všetkých školách v pôsobnosti mesta.