BANKOVSKÝ LESNÝ BEH

Srdečne pozývame všetkých nadšencov zdravého pohybu na 13. ročnik Bankovského lesného behu, ktorý sa uskutoční 10. 10. 2015. Trať, ktorej povrchom je lesný chodník,  je vedená v okolí Horného Bankova na 2,4 km okruhu s prevýšením 53m.