8. KOLO OBLASTNÉHO REBRÍČKA

Preteky oblastného rebríčka v orientačnom behu určené pre pretekárov rekreačnej, ale aj výkonnostnej úrovne.

Usporiadateľ: Klub OB ATU Košice

Termín: 17. 10.2015

Miesto: 17.10. (sobota) Košice-sídlisko Ťahanovce

Zhromaždisko:  Areál ZŠ Belehradská

Štartovné: M,W 10,12,14,18, M65, DR, N 2,- EUR

Ostatné kategórie 3,- EUR

Prihlášky: Do 14.10.2015 na e-mailovú adresu

Raziaci systém: Sportident zapožičanie SI 1,- EUR, nevrátenie zapožičaného SI 30,- EUR. Štart 00: sobota 15:00 hod . Prihlásení pretekári môžu štartovať v ľubovoľnom štartovom čase, pričom musí byť dodržaný minimálny štartový interval medzi pretekármi z jednej kategórie.

Sobota štart možný medzi 15:00-16:15 hod, min. štartový interval 1 min

Prezentácia: Na zhromaždisku sobota 13:45 -14:30 hod

Vyhlásenie výsledkov: 16:45 hod výsledkov

Mapa: sobota Ťahanovce, 1:4 000, e=5m, stav jar 2014 nedeľa Ľadnica, 1:10 000, e=5m, stav jar 2011

Funkcionári: riaditeľ Jozef Pollák pretekov: hlavný rozhodca sobota Peter Sláma nedeľa Tomáš Mušinský stavba tratí sobota Jozef Pollák nedeľa Michal Krajčík

Poznámka: Pretekári sa pretekov zúčastňujú na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť.