6.ROČNÍK MEMORIÁLU ING.JURAJA MIŠKOVIČA

Memoriál Ing. Juraja Miškoviča je šachový turnaj pre nevidiacich a slabozrakých ľudí, ktorý sa hrá aj na špecialnych šachovniciach pre nevidiacich. Podujatia sa zúčastní 10 až 12 hráčov.