50. ROČNÍK CELOSLOVENSKÝCH ŠPORTOVÝCH HIER ŽIAKOV REEDUKAČNÝCH CENTIER A DIAGNOSTICKÝCH CENTIER S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU

Ide o vyvrcholenie celoročnej prípravy chlapcov, kde si v jednotlivých športových disciplínach zmerajú svoju fyzickú zdatnosť a športovú obratnosť.