46.ROČNÍK KOŠICKÝ VODÁCKÝ MARATÓN

Oddiel kanoistiky TJ Lokomotíva Košice  pravidelné pred bežeckým maratónom pripravuje vodácky maratón pre širokú verejnosť Košíc a okolia. Košický vodácky maratón (ďalej len KVM) ma za sebou už 45.ročníkov a dňa 3.10.2015 sa pripravuje 46.ročník KVM. Na uvedenom vodáckom športovom - turistickom podujatí sa môžu zúčastniť aktívni vodáci ale aj iný účastníci, ktorí si chcú vyskúšať plavbu na rieke Hornád.

Cieľom podujatia je zapojiť do športovej aktivity detí, rodičov, starých rodičov a známych s možnosťou ponúknuť im športovú a kultúrnu zábavu na rieke Hornád. Stretnutie nových ľudí, naviazanie nových kontaktov a vyskúšanie si svojich schopnosti na lodi a rieke.