42. RALLY KOŠICE

42. RALLY KOŠICE

Už 42. ročník Rally Košice pripravujú organizátori z Auto Klubu Košice. Súťaž sa uskutoční v dňoch 9. – 11.9.2016 a bude zaradená do FIA majstrovstiev Zóny strednej Európy, Majstrovstiev Slovenska v rally, Majstrovstiev Maďarska v rally, Majstrovstiev Slovenska historických automobilov v rally, Majstrovstiev Maďarska Rally 2 a Slovenského Rally Pohára. Na trati sa teda stretne kompletná jazdecká špička slovenskej a maďarskej rally doplnené a výborné posádky z Poľska, Českej republiky a ďalších európskych krajín.

 

Košická rally vznikla v roku 1971 pod názvom Rally VSŽ. „Železiarenské“ obdobie trvalo 28 rokov – až do roku 1998. Po rozdelení ČSSR došlo k postupnému rozpadu Zväzarmu a AMK VSŽ sa transformoval na Auto Klub Košice. V dôsledku vlastníckych zmien vo fabrike VSŽ došlo k odstúpeniu dlhoročného hlavného reklamného partnera súťaže spoločnosti VSŽ a.s. a teda aj k zmene názvu súťaže na Rally Košice. Problémy sa podarilo prekonať vďaka zanieteným ľuďom, ktorí doteraz pomáhajú pri organizácií tejto súťaže.