3. JAZERNÁ 50-tka

Toto podujatie vzniklo na základe mojich narodenín 50-tky, ktorých sa nedožila moja mama. Skladá sa z dvoch disciplín behu: sólo a štafeta. Podujatie organizujem spoločne s priateľom bežcom-rozhodcom Petrom Bucom. Je to mladé podujatie ,ktoré bude mať tohto roku 3.ročník a zúčastňuje sa na ňom cca 100 bežcov. Hlavným cieľom je pritiahnuť čo najviac rekreačných bežcov, aby urobili niečo pre svoje zdravie a tým aj motivovali ostatných.

Naše heslo je: BEHU ZDAR  - BUĎ FIT!

Hlavná myšlienka: DAROVAŤ NIEKOMU NIEČO Z ÚPRIMNÉHO SRDCA.