24 SPORT LIFE KOŠICE - ŠPORTOM K ZDRAVIU

Tento projekt je projektom mesta Košice, ktoré má snahu rozvíjať sa v oblasti zdravia a športu a je určený pre širokú verejnosť a rôzne vekové skupiny bez obmedzenia.

Projekt 24 hodinový Active Life Fitness sa bude konať v Športovom Centre - Fitness Club Aqua, na ul. Námestie Mladých Poľnohospodárov č.  1, Košice – Barca s nepretržitým  trvaním 24 hodín bez prestávky odo dňa 28.11.2015 v čase od 13:00 hod. do dňa 29.11.2015 do 13:00 hod.. Počas týchto 24 hodín si verejnosť môže zacvičiť a zasúťažiť v uvedenom Fitness Centre o rôzne ceny a vyskúšať si rôzne aeróbne cvičenia ako aj rôzne druhy bojových umení na vlastnej koži.

V harmonograme sú zahrnuté rôzne súťaže pre verejnosť, pri ktorých sa vyzbiera určitá suma, ktorá bude slávnostným ukončením celej akcie dňa 29.11.2015 v čase o 13:00 hod.  vyhlásená a odovzdaná primátorom mesta Košice na oddelenie Detské ARO Košice

Návštevníci tohto športového podujatia budú môcť absolvovať krátky seminár a vyskúšať si bojové umenia a aeróbne cvičenia ako napr.: MMA, Box, zápasenie, sebaobranu, Shotokan karate, Karate, Fitbox, Aerobox, Aerobic, Tabata, Jumping, TRX – závesný systém, vzpieranie, fitness + poradenstvo v oblasti fitness a zdravotne funkčný fitness. Všetky športové aktivity sa budú vykonávať pod dohľadom profesionálnych inštruktorov a trénerov. Všetci návštevníci od detí až po seniorov si prídu na svoje. V rámci harmonogramu sú pripravené rôzne exhibície z oblasti kulturistiky a fitness mužov i žien.

Primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, zamestnanci ako aj sponzori, inštruktori a tréneri tohto projektu sa snažia o rozvoj zdravia a športu v meste Košice a týmto zároveň pozývajú  širokú verejnosť  na túto nepretržitú 24 hodinovú športovú akciu

Hlavný organizátor projektu - Ladislav Jurkaš