22. ROČNÍK ŤAHANOVSKÉHO LESNÉHO BEHU

Miestny úrad mestskej časti Košice – sídlisko Ťahanovce

Kluby orientačného behu Union, ATU Košice a Metropol Košice

Vás pozývajú na

 22. ročník

Ťahanovského lesného behu

Dátum : 11. október 2015 (nedeľa)           

Miesto :   Športový areál OLYMPIA na Čínskej ulici

 Prezentácia :  Od 13:00 hod.

 Štarty : Od 14:00 hod. podľa rozpisu kategórií

 Kategórie                                        Štart                                                                            Trať

Predškolský vek A              (chlapci / dievčatá)  roč. 2013 a mladší               14:00                200 m

Predškolský vek B              (chlapci / dievčatá)  roč. 2011-2012                    14:10                200 m

Predškolský vek C              (chlapci / dievčatá)  roč. 2009-2010                    14:20                200 m

Ranný školský vek  (chlapci / dievčatá)  roč. 2005-2008                                14:30                600 m

Mladší žiaci a žiačky roč. 2003-2004     14:40     400 m

Starší žiaci a žiačky roč. 2001-2002      15:00    1400 m

Dorastenci a dorastenky   roč. 1997-2000      15:15    2600 m

Rekreační bežci   roč. 1996 - a starší   15:20     2600 m

Muži a Ženy   roč. 1996 - a starší  15:30   4000 m

Terén :   Značené lesné chodníky v lesoparku na Sídlisku Ťahanovce

Štartovné :   Bezplatné

Ceny :Prví traja v každej kategórii obdržia vecnú cenu. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční priebežne podľa vekových skupín.  

           Sladké odmeny pre všetkých súťažiacich do 15 rokov.

Občerstvenie :   Pre všetkých súťažiacich v cieli 

Informácie: Ing. Peter Sláma e-mail: pslama@taylorwharton.com

                      Anton Onder e-mail: antonder42@gmail.com 

Zverejnenie výsledkov:     www.beh.sk, Ťahanovské noviny