12.MEMORIÁL MICHALA BOZOGÁŇA

Organizátor Karate klub UNION Košice vás v mene pána riaditeľa súťaže Ing. Peter Bozogáň dňa 19.1.2019 (v sobotu) pozýva do Športovej haly SOUŽ na Palackého 14 v Košiciach.

Prezentácia: http://www.sutazekarate.sk

Štartovné: 17 Eur kategória, každý 10 - ty pretekár z jedného klubu bezplatne!!!

Ceny: 1. – 3. miesto –pohár,diplom

Hlavný rozhodca: Ing. Bácskai Imrich

Rozhodcovia: Rozhodcov nominuje organizátor

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

Povinná lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok.

PROGRAM:

1. Slávnostné otvorenie: 9,00 hod.

2. Začiatok súťaže : 9,15 hod.

Súťažné kategórie podľa priloženého programu súťaže.

PRAVIDLÁ: - podľa pravidiel WKF - každý pretekár môže nastúpiť len v jednej kategórii - všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú zodpovednosť!

UBYTOVANIE: každý si zabezpečí sám,odporúčame: Školský internát Antona Garbana, Werferova 10,Košice 

Viac informácií na http://www.sutazekarate.sk