Dotácie na šport

2019

VÝZVA k predkladaniu žiadostí z Fondu "Mládežníckeho športu" rok 2019

Usmernenie Magistrátu mesta Košice k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácií na mládežnícky futbal  podľa Koncepcie rozvoja športu v roku 2019

Usmernenie Magistrátu mesta Košice k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácií na šport podľa Koncepcie rozvoja športu v roku 2019

Formulár - Individuálny mládežnícky šport 2019

Formulár - Kolektívny mládežnícky šport 2019

Formulár - Mládežnícky futbal 2019

Formulár - Fond aktivít 2019

Rozpočtový formulár k športovým aktivitám

2018

Usmernenie Magistrátu mesta Košice k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácií na mládežnícky futbal  podľa Koncepcie rozvoja športu v roku 2018

Kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov pre rok 2018 na mládežnícke futbalové kluby mesta Košice

Usmernenie Magistrátu mesta Košice k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácií na šport podľa Koncepcie rozvoja športu v roku 2018

Výzva k predkladaniu žiadostí z Fondu "Mládežníckeho športu" rok 2018

Kritériá na poskytovanie finančných prostriedkov pre rok 2018, podľa fondového systému dotácií mesta Košice, z Koncepcie rozvoja športu

Formulár - Individuálny mládežnícky šport 2018

Formulár - Kolektívny mládežnícky šport 2018

Formulár - Mládežnícky futbal 2018

Formulár - Fond aktivít 2018

Rozpočtový formulár k športovým aktivitám

Dotácie šport 2018 - rozdelenie

Dotácie pre mládežnícke futbalové kluby 2018 - rozdelenie

Dotácie na mládežnícke športové akadémie 2018 - rozdelenie

Dotácie šport 2018 - neúspešní žiadatelia

Usmernenie k vyúčtovaniu na rok 2018

Vyúčtovanie dotácií na rok 2018 – Tlačivá na vyúčtovanie dotácie

FUTBAL - Usmernenie k vyúčtovaniu na rok 2018

FUTBAL - Vyúčtovanie dotácií na rok 2018 – Tlačivá


2017

Výzva na podávanie žiadostí na rok 2017 

Usmernenie k podávaniu žiadostí na rok 2017 

Fond mládežníckeho športu na rok 2017 - individuálny šport 

Fond mládežníckeho športu na rok 2017  - kolektívny šport

Fond aktivít na rok 2017 

Rozpočtový formulár k žiadosti z Fondu aktivít na rok 2017 

Šport  - neúspešní žiadatelia 2017

Dotácie šport 2017 - rozdelenie

Usmernenie k vyúčtovaniu na rok 2017  

Vyúčtovanie dotácií na rok 2017 – Tlačivá na vyúčtovaniu dotácie


2016

Uzatvorené dotácie na rok 2016 – Návrh na rozdelenie, Schválené dotácie

Kritériá - dotácie šport 2016 

Šport  - neúspešní žiadatelia 2016

Usmernenie k vyúčtovaniu na rok 2016  

Vyúčtovanie dotácií na rok 2016 – Tlačivá na vyúčtovaniu dotácie