CIELE PROJEKTU


Košice – Európske mesto športu 2016 má za cieľ prilákať aj prostredníctvom tohto titulu a jeho prezentácie k športovaniu čo najväčší počet obyvateľov mesta všetkých generácií, ale aj jeho návštevníkov. Zaujímavými aktivitami chce mesto získať k športu aj ľudí, ktorí doteraz nešportovali, alebo športovali iba ojedinele. Nebude zabúdať ani na sociálne odkázaných ľudí, ktorí budú môcť športovať bezplatne, či hendikepovaných občanov a seniorov. Zároveň je tento titul okrem prvotnej snahy propagovať šport aj vecou pozitívneho zviditeľňovania mesta doma i v zahraničí

Už pri ohlásení kandidatúry začalo mesto dostávať ponuky od zväzov a medzinárodných asociácií na organizáciu športových podujatí, čo prinesie nielen ekonomický efekt, ale aj športový zážitok a motiváciu mládeže k cieľavedomej športovej aktivite.

Mesto chce investovať viac peňazí aj do infraštruktúry, opraviť školské športové areály a vystavať nové moderné športové zariadenia, ktoré budú slúžiť športovcom, ako aj širokej verejnosti. Už dnes sa hlásia o organizáciu rôznych atraktívnych podujatí pre verejnosť organizácie aj jednotlivci, ktorí chcú participovať na titule a zaradiť sa do bohatého programu tradičných, ale i nových, pre verejnosť zaujímavých podujatí.

„V Košiciach si uvedomujeme, že rozvoj športu nie je len záležitosťou úspešne zvládnutých prestížnych podujatí, ale aj výsledkom dlhodobej systematickej práce. Preto máme schválenú novú Koncepciu rozvoja športu na roky 2015 - 2020. Každý rok máme v pláne postaviť minimálne jedno veľké športové zariadenie: letné kúpalisko a plaváreň ČH, modernú futbalovú arénu, Národné tenisové centrum, Športové centrum pre hendikepovaných, šesť atletických oválov, exteriérové fitnescentrá, vodný kanál, multifunkčnú halu, či desiatky kilometrov nových cyklistických trás," dodal primátor Richard Raši

V meste pôsobí až 128 klubov a oddielov vo viac ako 55 druhoch športuKošice každoročne hostia desiatky významných lokálnych i medzinárodných podujatí. Vzrastajúci trend potešujúco vykazujú aj lokálne podujatia organizované pre bežných občanov a amatérskych či rekreačných športovcov. Vyššie uvedené čísla a fakty potvrdzujú oprávnene získaný titul európskeho mesta športu.

Aktuálne komunikačné trendy a veľké množstvo netriedených dát komplikujú dostupnosť a prehľadnosť informácií. Oblasť športu nie je výnimkou. Široké možnosti aktívneho i pasívneho športového vyžitia v meste ostávajú často nenájdené v neefektívnych komunikačných kanáloch. Najväčšou výzvou a poslaním projektu Košice – Európske mesto športu 2016 tak je sprístupniť informácie o športoviskách, podujatiach a novinkách zo sveta košického športu širokej verejnosti.