ATU KOŠICE KLUB ORIENTAČNÉHO BEHU

Klub orientačného behu ATU Košice je najväčším a najúspešnejším klubom orientačného behu registrovaným v Slovenskom zväze orientačných športov. V súčasnosti je v klube registrovaných cca 150 členov a jeho priaznivcov.

Činnosť klubu je zameraná na športové vyžitie sa detí, mládeže a dospelých, pričom väčšina športových aktivít sa vykonáva v zdravom prírodnom prostredí. Klub sa zameriava na vytváranie podmienok pre zvyšovanie športovej formy výkonnostných pretekárov, ale aj na vytváranie primeraných podmienok pre tých, ktorý chcú športovať len na rekreačnej úrovni.

Organizované tréningy klubu sú vykonávané 3-4x v týždni, podľa výkonnosti a ročného obdobia.

"Orientačný beh je moderné športové odvetvie založené na orientácii v neznámom teréne. Športoviskom pre orientačný beh je príroda - lesy, parky. Pri pretekoch sa pohybujete v zdravom prostredí a na čistom vzduchu. Na trati sa s pomocou mapy a buzoly hľadajú kontrolné stanovištia v stanovenom poradí a v čo najkratšom čase. O úspechu rozhoduje správna orientácia a rýchly beh. Pri orientačnom behu nielen zlepšujete svoju kondíciu, ale aj  rozvíjate svoju hlavu!"