ATLETICKÝ ODDIEL PRI ŠPORTOVOM GYMNÁZIU V KOŠICIACH

Atletický oddiel sa zameriava na rozvoj základných pohybových schopností u deti od 10 rokov až po dospelých s cieľom vytvárať kladný vzťah k športu. V našom oddiely je možnosť prihlásiť deti do atletickej prípravky a takisto ponúkame tréningy pre začiatočníkov a širokú verejnosť s cieľom zlepšenia všeobecnej kondície.