AK SLÁVIA TU KOŠICE

Vysokoškolský atletický klub  Slávia Technická Univerzita  Košice z bohatou históriou, najväčšia členská základňa  vo východoslovenskej oblasti a v Košiciach.