ŠPORTOVÉ PIATKY NA HLAVNEJ 2018 III. - BOXERSKÝ RING